Dit aan de zuidzijde van de Bovendorpsstraat gesitueerde voorname herenhuis van oudsher brouwerij werd in 1870 herbouwd als Pastorie, dat in detaillering invloeden vertoont van de neogotiek en de neorenaissance maakt deel van de historische dorpskern van Zeddam.

In 1711 werd het toenmalige pand herbouwd als brouwerij. Na vanaf 1870 een tijdlang als Pastorie te hebben gefungeerd werd in de jaren zestig/zeventig van de twintigste eeuw een internaat in het pand gevestigd. Tegenwoordig wordt het pand gebruikt als particulier woonhuis en wordt het interieur geleidelijk hersteld.

Architectuurhistorische criteria:

- Het woonhuis is een goed voorbeeld van een Pastorie uit het derde kwart van de negentiende eeuwse, gebouwd onder invloed van de neogotiek en de neorenaissancestijl.
De forse bouwmassa en de symmetrische gevelindeling geeft het pand een voorname uitstraling die nog versterkt wordt door de rijke detaillering met onder meer een bloktandlijst en speklagen.
Het woonhuis valt op door de ethische kwaliteiten van de detaillering en het materiaalgebruik. Het pand bezit tevens nog diverse oorspronkelijke interieurelementen. 

Stedenbouwkundige criteria:

- Het woonhuis maakt deel uit van de historische gegroeide dorpskern van Zeddam en is gesitueerd aan de zuidzijde van de Bovendorpsstraat tegenover de R.K.kerk.
Aan dit pleintje bevinden zich verschillende markante historische panden die samen met dit opject een karakteristiek ensemble vormen waartoe ook de aan de Ettemastraat gelegen N.H. kerk behoort.
Het dorpsbeeld van het oude Zeddam is in dit deel van de kern nog vrij gaaf bewaard gebleven.
De voormalige Pastorie is van bijzonder belang voor den instandhouding van de afleesbaarheid van de historische ontwikkeling van deze straat.
Het statige gebouw weerspiegelt de maatschappelijke status van de oorspronkelijke bewoner(s)